Adresse

Kirurgiklinik

Hermodsvej 22

8230 Åbyhøj

Vis på Google Maps

Kontaktinfo

+45 70 22 35 53Telefon:
Implantater & Knoglegenopbygning

Implantater & Knoglegenopbygning

Klinikken er specialiseret i tandimplantatbehandlinger, hvor den kirurgiske del af behandlingen udføres. 

Klinikken er specialiseret i tandimplantatbehandlinger, hvor den kirurgiske del af behandlingen, dvs. selve indsættelsen af implantatet i kæben, udføres. Den protetiske del, dvs. den 'synlige' del, selve tanden eller tænderne udføres enten af den henvisende tandlæge eller der henvises til specialklinik i Aarhus. Klinikken er en del af Aarhus Implantatcenter og er specialiseret i den kirurgiske del af behandlingen med tandimplantater.

 

Hvad er et implantat?

Et tandimplantat er en lille skrue af ren titanium, der er 4-5 mm tyk og 8-15 mm lang. Ved indsættelse af tandimplantat i en sund kæbeknogle, f.eks. hvor en tand er mistet, sker en indvækst af knoglevæv i implantatoverfladen, og efter en helingsperiode sidder implantatet urokkeligt fast i kæbebenet. Der kan så bygges en ny tand på implantatet. Et tandimplantat kan også bruges til at fastholde en ustabil protese, eller det kan bruges som bropille i en brokonstruktion.

 

Hvordan indsættes det?

Tandimplantatet indsættes ved et lille kirurgisk indgreb under lokalbedøvelse. Efter lokalbedøvelse åbnes tandkødet, så kæbebenet frilægges, og der bores et lille hul, hvorefter implantatet skrues i. På grund af bedøvelsen er det smertefrit. Tandkødet kan så lukkes igen hen over implantatet, eller der kan monteres en lille forlængelse, som stikker igennem tandkødet. Der lukkes normalt med et par sting bagefter. Stingene fjernes efter 7-14 dage. Der er normalt kun få gener efter indgrebet.  
Normalt skal implantatet hele ind uden belastning i ca. 3-4 måneder, før tanden kommer på. I særlige tilfælde kan implantatet forsynes med en foreløbig tand med det samme, men det øger risikoen for komplikationer. Der fremstilles som regel en foreløbig bro eller protese, så man ikke behøver at være tandløs, mens implantatet vokser fast.

Hvordan forholder man sig efter indsættelsen?

Der bliver ordineret antibiotika efter indsættelsen af et implantat for at undgå infektion. Der bliver også givet smertestillende medicin og eventuelt en recept til flere dage. Hyppigst er symptomerne dog klinget af i løbet af et døgn. Stingene fjernes efter 7-14 dage.

 

Hvad sker i indhelingsperioden?   

En eventuel foreløbig tanderstatning bliver tilpasset, så den kan anvendes i indhelingsperioden på ca. 4 mdr. Der vil ikke være væsentlige gener fra implantatet i denne periode. Når tiden er gået, bliver det kontrolleret om implantatet sidder fast, og hvis det er nødvendigt, bliver tandkødet over implantatet åbnet, og det er klar til krone/brofremstilling i løbet af et par uger. Krone- eller protesefremstilling foretages normalt ikke her på klinikken, men udføres af egen tandlæge eller på specialklinik, se evt. Aarhus Implantatcenter.

 

Bliver implantaterne afstødt?

Implantatmaterialet er meget vævsvenligt og afstødes kun yderst sjældent. Infektioner og dårlige lokale forhold kan imidlertid betyde, at implantatet ikke vokser fast i kæben. Dette bliver som oftest konstateret, når implantatet skal i anvendelse, men det sker kun i meget få tilfælde. Skulle det ske, tages implantatet ud igen, hvorefter kæben heler med ny knogle. Efter ca. 2 måneder kan der indsættes et nyt implantat på stedet. Det bør dog påpeges, at rygning øger risikoen for tab af implantaterne.

 

Hvad kan behandles med implantater?

Enkelttænder: Den mest indlysende behandling med implantater er enkelte tænder, hvor implantatet fungerer som en kunstig rod for den mistede tand, og den manglende tand bygges op på implantatet. Det er en biologisk metode, der ofte skåner nabotænder for indgreb. Under forudsætning af gunstige udgangsforhold kan der fremstilles meget naturtro implantatbaserede tænder.
 
Flere manglende tænder: Mangler der flere tænder, og er der plads til flere implantater, behøves der ikke altid et implantat til hver tand. Der kan bygges broer mellem forskellige implantater, hvis knogle- og belastningsforhold ellers taler for det.
 
Alle tænder mangler:  Implantater kan anvendes til fastholdelse af proteser, så man opnår betydeligt forbedret protesekomfort, uden risiko for at protesen løsner sig ved tale og spisning. Der vil normalt skulle indsættes mindst 2 implantater i underkæben og 4 i overkæben under forudsætning af tilstrækkeligt gode knogleforhold. Hvis der er plads, kan der også indsættes 6-8 implantater i hver kæbe, og på disse fremstilles faste broer, der er skruet fast og ikke skal tages ud. Hvilken løsning skal jeg have?  Enhver implantatbehandling begynder med en grundig analyse af sundhedstilstand, kosmetiske og funktionelle krav til tanderstatningen, pladsforhold i kæberne, kæbernes funktion og eventuelle sygdomstilstande i kæberne. Dette indebærer en klinisk og røntgenologisk undersøgelse, og eventuelt aftryk til studiemodeller. En sådan analyse vil munde ud i en behandlingsplan, hvor behandlingsbehov og muligheder kortlægges, og der gives overslag over de økonomiske forhold.